BRATIČEVIĆ Mauricio
Ura nage
čas VIDAKOVIĆ Lovre
AJK Student
Osaekomi [02:59]
Osaekomi [03:05]
Osaekomi [03:08]
[03:32] Wazaari
[03:33] Wazaari
[03:33] Ippon