MATULOVIć Kimi
Zadar
čas KULIĆ Ivan
Pujanke
Wazaari [00:11]
Osaekomi [00:14]
Osaekomi [00:17]
[01:03] Shido
Osaekomi [01:13]
Osaekomi [01:16]
Osaekomi [01:30]