• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • Meto Labin


  # Ime Uzrastna Težinska
  1 GOBO MAX LUCAS dječaci U12 -38
  2 PALISKA Karlo dječaci U12 -42
  3 RADIĆANIN Nardi dječaci U12 -42
  4 BAĆAC Evelin curice U12 -36
  5 LUKŠIĆ Zita curice U12 -36
  6 LUKŠIĆ Lucas limači U10 -24
  7 BURŠIĆ Noa limači U10 -24
  8 JURIČIĆ Toni limači U10 -24
  9 KEŠAC Dora curice U10 -25
  10 ŠAHDANOVIĆ Armin dječaci U14 -66
  11 ŠIROL Roko dječaci U14 +66
  12 JANJIĆ Marissa curice U14 -44
  13 MUJKIĆ Emin dječaci U12 +55
  14 BOLČIĆ Lucia curice U12 -52
  15 NAČINOVIĆ Alessia curice U12 -52
  16 KRŠULJA Arian limači U10 -27
  17 VLAČIĆ Franko limači U10 -27
  18 BRAČUN Nolan limači U10 -27
  19 JANJIĆ Lucas limači U10 -27
  20 JURIČIĆ Luis limači U10 -27
  21 NAČINOVIĆ Vito limači U10 -30
  22 KEŠAC Petar limači U10 -34
  23 ŠIROL Luka limači U10 -38
  24 BUČIĆ Diego limači U10 -38
  25 VIDALLI Angel limači U10 -46
  26 FARAGUNA Lean limači U10 -50
  27 CARIĆ Giovanni limači U10 -50
  28 MURTIĆ Saira curice U10 -28
  29 RAMIĆ Emina curice U10 -28
  30 KLAPČIĆ Petra curice U10 -32
  31 MIKOLJ Rianna curice U10 -32
  32 BOLČIĆ Marta curice U10 -32
  33 JURIČIĆ Lucija curice U10 -32
  34 ŠAHDANOVIĆ Ajla curice U10 -32
  35 PIFAR Elin curice U10 -36