POZIV - Redovna skupština HJS-a 2017.

Redovna skupština HJS-a planirana je za subotu 30.12.2017. u hotelu "Panorama" u 10.00h

Dnevni red i materijali biti će dostavljeni članovima skupštine.