Najava: Ispiti za DAN pojaseve Dubrovnik 08.05.2021.

Obavještavamo Vas da će se u subotu, 08.05.2021. u 10:00 sati, u Dubrovniku, Sportska dvorana, Lihenštajnov put, održati polaganje za DAN pojaseve.

Zainteresirani kandidati dužni su putem svojih klubova ili osobno izvršiti pismenu prijavu Tajništvu HJS-a najkasnije do srijede , 05.05.2021., te izvršiti uplatu takse za polaganje na račun HJS-a (IBAN: HR7024070001100385514), sa naznakom "polaganje za DAN pojas", te dostaviti kopiju diplome za smeđi pojas (1. KYU) i upisati kandidata u HJS Judoregistar.

Kandidati koji do navedenog roka ne izvrše prijavu i ne uplate navedeni iznos neće moći prisustvovati polaganju.

Iznos takse za polaganje DAN pojaseva: 1. Dan 350,00 kn, 2. Dan 450,00 kn, 3. Dan 550,00 kn, 4. Dan 650,00 kn, 5. Dan 750,00 kn, 6. Dan 850,00 kn.

NAPOMENA:

Kandidati polažu isključivo u bijelom judogiju. Priprema kandidata održat će se dan prije u 18:00. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezana za polaganje za DAN pojaseve možete se obratiti Rukovoditelju komisije za kate i pojaseve SLAVIŠI BRADIĆU (kontakt u priloženom PDF dokumentu).