Trenerski Seminar HJS-a

Prošlog vikenda na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu održan je 13. trenerski seminar pod vodstvom Prof. dr. sc. Hrvoja Sertića i Ivana Segedia, prof.

Treneri koji su sudjelovali na seminaru odslušali su teorijiski dio predavanja i odradili praktični dio predavanja.

Teoretski dio seminara:
- Fair play i opći mir u svijetu kroz prizmu borilačkih sportova (prof.dr.sc. Franjo Prot)
- Prezentacija planova i programa reprezentacija i razvojnih programa HOO-a (prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, Miro Jurmanović, prof.)
- Povijest prehrane u sportu (mr.sc. Ivo Banovic)
- Važnost prehrane u sportu (Zoran Miljuš, Dražen Šestak)

Praktični dio seminara:
- Upotreba „girji“ u specifičnom judo treningu (Marino Bašić, prof., prof.dr.sc.Hrvoje Sertić, Vučak Tomislav, prof.)
- Primjena vreće s pijeskom u specifičnom treningu juda (Tihomir Sadibašić, prof., Ivan Segedi, prof.,
i prof.dr.sc. Hrvoje Sertić)

Treneri koji su sudjelovali na seminaru produžili su svoju trenersku licencu za 2011.godinu.

Isto tako nakon trenerskog seminara, održan je seminar za KYU ispitivače pod vodstvom gosp. Slaviše Bradića.