EJU Kata seminar u suradnji sa kodokanom !

Dragi Judo prijatelji ,

Kao što smo najavili tijekom Kongresa, u Kijevu, mi smo vrlo ponosni najaviti da će EJU organizirati u Hrvatskoj, između 2. i 7. ožujka 2011, tradicionalni Kodokan Kata Seminar. Učitelji seminara  biti će tim stručnjaka koji dolaze sa Kodokana iz Tokija. Ovaj povijesni događaj predstavlja povijesnu suradnju između Kodokana i Europskog sektora za Kata-e, te velik broj ljudi koji trenira na našem kontinentu.

Postoje dva važna cilja za ovaj tečaj :


* Mogućnost unaprijeđenja znanja Kata-e s visokom razinom nastavnika u svijetu
* Na kraju kolegija, oni koji su zainteresirani za demonstraciju jedne od Kata-e ispred stručnjaka sa Kodokan-a , mogu položiti za certifikat Kodokan-a, bez odlaska u Japan.

U ovom prvom izdanju ovog posebnog sporazuma, zadržali smo troškove što je niže moguće, tako da bi što više Judoka moglo sudjelovati i uživati u ovoj velikoj prilici.
Nadam se da će Vaš savez biti zastupljen u velikom broju na ovoj velikom događaju. (na dnu stranice u prilogu se nalaze dva file-a u vezi EJU SEMINARA)Sergey Soloveychik
Predsjednik EJU


Franco Capelletti
Potpredsjednik Obrazovanje EJU

EJU KATA SEMINAR ON EJU

-- ENGLISH VERSION

Dear Judo friends

 As we announced during the Congress in Kiev, we are very proud to announce that the EJU will organize in Croatia, between the 2nd and 7th March 2011, a traditional Kodokan Kata Course: the Teachers of the Course will be a team of experts coming from the Kodokan of Tokyo. This historical event represents a historical collaboration between the Kodokan to and Europe in the sector of Kata and the high number of practicing people in our Continent.  

There are two important objectives for this Course:

  • The possibility to improve the knowledge of Kata with high level of Teachers in the World
  • At the end of the Course, those who are interested to do a Demonstration of one Kata in front of the Kodokan experts, they can achieve the Kodokan certificate without to go in Japan.

In this first edition of this special agreement, we have kept the costs as low as possible so that as many as possible Judoka can participate and enjoy this great opportunity.I hope that your Federation will be represented in a great number on this great occasion.

Sergey Soloveychik

President EJU

 

Franco Capelletti

Vice President Education EJU