ERASMUS JUDO MORAL CODE PROJEKT

Erasmus projekt Judo moral code došao je svome kraju. Naš savez bio je partner o ovom projektu, a završnu akciju odradili smo na EJU Judo Festivalu u Poreču.

Photo: Gabi JUAN (EJU)

Riječ je o radionici za trenere i predstavljanju priručnika koji smo stvorili u sklopu projekta, a u kojem se nalazi niz igara povezanih s moralnim vrijednostima juda.

Photo: Carlos FERREIRA (EJU)

Treneri iz projekta su sudionicima Kids & Family kampa predstavili igre te objasnili kako judo vrijednosti lako mogu prenijeti u svakodnevni život.

Nakon radionice i treninga za djecu i trenere, Toma Jelušić iz Judo saveza Primorsko goranske županije, koji je nositelj projekta, predstavio je čitav projekt sudionicima Judo - More than Sport: Project Showcase and Networking Event-a.

https://www.eju.net/the-moral-...