• Organizator
  International judo federation

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Austrija 3 1 4
  2 Azerbajdžan 26 5 31
  3 Belgija 0 2 2
  4 Brazil 11 5 16
  5 Gruzija 12 0 12
  6 Grčka 1 0 1
  7 Hrvatska 2 3 5
  8 Izrael 0 3 3
  9 Japan 15 2 17
  10 Kanada 5 0 5
  11 Kirgistan 4 0 4
  12 Kosovo 0 1 1
  13 Litva 0 2 2
  14 Mađarska 1 2 3
  15 Moldavija 7 0 7
  16 Mongolija 18 5 23
  17 Njemačka 6 10 16
  18 Rusija 9 4 13
  19 Senegal 1 0 1
  20 Sjedinjene Američke Države 0 1 1
  21 Srbija 1 0 1
  22 Tađikistan 6 0 6
  23 Turska 2 0 2
  24 Ukrajina 7 0 7
  25 Uzbekistan 1 0 1
  26 Velika Britanija 5 3 8
  27 Venezuela 0 2 2
  28 Češka 0 1 1
  143 52 195