• Organizator
  International judo federation

 • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
  1 Japan 7 2 2 2
  2 Rusija 3 2 2 3
  3 Izrael 2 1
  4 Portugal 1 1 1
  5 Azerbajdžan 1 1
  6 Francuska 5 9 7 6
  7 Gruzija 1 3 1
  8 Njemačka 1 2 2 1
  9 Rumunjska 1 1
  10 Velika Britanija 1 1 2
  11 Hrvatska 1 1
  12 Nizozemska 3 1 1
  13 Mongolija 2 3 3
  14 Belgija 1 1
  15 Poljska 1
  16 Brazil 2 1
  17 Srbija 1 1
  18 Slovenija 1
  19 Tađikistan 1
  20 Moldavija 1
  21 Senegal 2
  22 Španjolska 2
  23 Togo 1
  24 Sjedinjene Američke Države 1
  25 Kanada 1
  26 Češka 1
  27 Italija 1
  28 Austrija 1