• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
  1 Hrvatska 4 3 4 3 1
  2 Velika Britanija 3 2 4 6 4
  3 Italija 2 1 1 3 4
  4 Francuska 1 2 2 1
  5 Moldavija 1 1 1 1
  6 Rumunjska 1 1 1
  7 Belgija 1 1 1
  8 Švedska 1 2
  9 Njemačka 1 3 3
  10 Poljska 1 2 1
  11 Slovenija 1 1 1
  12 Azerbajdžan 1 1 2
  13 Austrija 1 1 2
  14 Bosna i Hercegovina 2 1
  15 Izrael 1 1 2
  16 Srbija 1 1
  17 Cipar 1
  18 Bugarska 1
  19 Slovačka 1
  20 Danska 1
  21 Češka 2
  22 Finska 2
  23 Hong Kong 1 1
  24 Rusija 1
  25 Malta 2
  26 Crna Gora 1