• Organizator
  International judo federation

 • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
  1 Japan 7 5 6
  2 Francuska 3 1 7 8 6
  3 Mongolija 2 1 1 1 2
  4 Gruzija 1 2 2 1
  5 Belgija 1 1 1
  6 Južna Koreja 2 3 2 1
  7 Izrael 1 1
  8 Azerbajdžan 1 1
  9 Kosovo 1
  10 Uzbekistan 3 1
  11 Nizozemska 1 2 1
  12 Poljska 1 3
  13 Švicarska 1 1
  14 Hrvatska 1
  15 Turska 1
  16 Velika Britanija 4
  17 Njemačka 2
  18 Brazil 1 4
  19 Finska 1 2
  20 Italija 1 1
  21 Kanada 1
  22 Tunizija 1
  23 Alžir 2
  24 Srbija 1
  25 Argentina 1
  26 Sjedinjene Američke Države 1
  27 Kuba 1