• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Albanija 1 0 1
  2 Armenija 1 0 1
  3 Austrija 4 6 10
  4 Azerbajdžan 9 1 10
  5 Belgija 4 3 7
  6 Bosna i Hercegovina 3 2 5
  7 Bugarska 10 6 16
  8 Cipar 5 1 6
  9 Crna Gora 2 1 3
  10 Danska 2 1 3
  11 Estonija 6 0 6
  12 Finska 2 0 2
  13 Francuska 10 9 19
  14 Gruzija 10 2 12
  15 Grčka 5 1 6
  16 Hrvatska 3 8 11
  17 Irska 4 0 4
  18 Italija 9 9 18
  19 Izrael 9 8 17
  20 Kosovo 1 3 4
  21 Latvija 1 0 1
  22 Litva 2 2 4
  23 Makedonija 2 0 2
  24 Mađarska 6 5 11
  25 Moldavija 9 2 11
  26 Nizozemska 8 9 17
  27 Njemačka 10 5 15
  28 Poljska 5 7 12
  29 Portugal 6 5 11
  30 Rumunjska 6 2 8
  31 Rusija 2 0 2
  32 Slovačka 4 0 4
  33 Slovenija 5 4 9
  34 Srbija 10 5 15
  35 Turska 11 4 15
  36 Ukrajina 10 6 16
  37 Velika Britanija 9 8 17
  38 Češka 4 3 7
  39 Španjolska 12 6 18
  40 Švedska 1 1 2
  41 Švicarska 2 1 3
  225 136 361