• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Albanija 0 1 1
  2 Armenija 10 0 10
  3 Austrija 2 7 9
  4 Azerbajdžan 13 1 14
  5 Belgija 3 0 3
  6 Bosna i Hercegovina 9 6 15
  7 Bugarska 11 1 12
  8 Cipar 3 0 3
  9 Crna Gora 8 5 13
  10 Danska 1 0 1
  11 Estonija 13 0 13
  12 Finska 1 0 1
  13 Francuska 20 0 20
  14 Gruzija 13 0 13
  15 Grčka 19 0 19
  16 Hrvatska 11 10 21
  17 Italija 16 3 19
  18 Izrael 8 0 8
  19 Kosovo 3 1 4
  20 Latvija 6 0 6
  21 Litva 12 0 12
  22 Luksemburg 2 0 2
  23 Makedonija 2 0 2
  24 Mađarska 13 2 15
  25 Moldavija 3 0 3
  26 Nizozemska 12 0 12
  27 Njemačka 14 4 18
  28 Poljska 6 4 10
  29 Portugal 14 0 14
  30 Rumunjska 11 2 13
  31 Slovačka 7 2 9
  32 Slovenija 5 7 12
  33 Srbija 10 8 18
  34 Turska 17 0 17
  35 Ukrajina 17 2 19
  36 Velika Britanija 13 0 13
  37 Češka 3 3 6
  38 Španjolska 13 0 13
  39 Švedska 3 0 3
  40 Švicarska 3 0 3
  350 69 419