• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Australija 7 4 11
  2 Belgija 20 0 20
  3 Estonija 1 0 1
  4 Finska 5 0 5
  5 Francuska 24 0 24
  6 Irska 1 1 2
  7 Italija 39 12 51
  8 Izrael 3 0 3
  9 Kanada 12 0 12
  10 Kirgistan 3 0 3
  11 Latvija 1 0 1
  12 Luksemburg 5 1 6
  13 Mehika 1 0 1
  14 Moldavija 6 0 6
  15 Nizozemska 9 0 9
  16 Poljska 0 1 1
  17 Portugal 61 0 61
  18 Saudijska Arabija 12 0 12
  19 Sjedinjene Američke Države 9 0 9
  20 Slovenija 0 1 1
  21 Ukrajina 10 0 10
  22 Velika Britanija 7 0 7
  23 Španjolska 38 0 38
  24 Švedska 4 0 4
  25 Švicarska 1 0 1
  279 20 299