• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Austrija 25 12 37
  2 Brazil 0 1 1
  3 Cipar 2 0 2
  4 Danska 5 0 5
  5 Estonija 2 0 2
  6 Gruzija 3 0 3
  7 Hrvatska 18 7 25
  8 Italija 91 21 112
  9 Izrael 8 0 8
  10 Mađarska 30 13 43
  11 Nizozemska 19 2 21
  12 Norveška 3 0 3
  13 Slovačka 5 1 6
  14 Slovenija 18 8 26
  15 Ukrajina 8 1 9
  16 Velika Britanija 4 0 4
  17 Zimbabve 0 1 1
  18 Češka 9 3 12
  19 Švicarska 8 0 8
  258 70 328