• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Australija 7 3 10
  2 Bosna i Hercegovina 28 27 55
  3 Crna Gora 11 5 16
  4 Estonija 4 0 4
  5 Francuska 10 0 10
  6 Gruzija 1 0 1
  7 Hrvatska 24 9 33
  8 Indija 3 0 3
  9 Italija 3 0 3
  10 Izrael 6 0 6
  11 Kanada 21 0 21
  12 Makedonija 2 0 2
  13 Nizozemska 17 2 19
  14 Poljska 9 10 19
  15 Rumunjska 15 2 17
  16 Slovenija 2 2 4
  17 Srbija 22 5 27
  18 Turkmenistan 13 0 13
  19 Velika Britanija 5 0 5
  203 65 268