• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Australija 11 2 13
  2 Austrija 32 13 45
  3 Azerbajdžan 23 4 27
  4 Belgija 30 0 30
  5 Bosna i Hercegovina 3 1 4
  6 Brazil 42 0 42
  7 Crna Gora 2 2 4
  8 Estonija 14 0 14
  9 Finska 5 0 5
  10 Francuska 37 1 38
  11 Gruzija 12 0 12
  12 Grčka 20 2 22
  13 Hrvatska 12 4 16
  14 Italija 9 7 16
  15 Izrael 11 0 11
  16 Kanada 4 1 5
  17 Kosovo 1 0 1
  18 Latvija 20 2 22
  19 Litva 38 0 38
  20 Luksemburg 2 0 2
  21 Mađarska 39 4 43
  22 Moldavija 9 1 10
  23 Nizozemska 25 3 28
  24 Njemačka 79 10 89
  25 Poljska 22 12 34
  26 Portugal 25 0 25
  27 Rumunjska 29 0 29
  28 Rusija 1 0 1
  29 Sjedinjene Američke Države 1 0 1
  30 Slovačka 5 3 8
  31 Slovenija 17 13 30
  32 Srbija 32 9 41
  33 Turska 63 0 63
  34 Ukrajina 35 1 36
  35 Velika Britanija 17 0 17
  36 Češka 30 21 51
  37 Španjolska 12 0 12
  38 Švedska 14 1 15
  39 Švicarska 14 6 20
  797 123 920