• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Austrija 27 11 38
  2 Azerbajdžan 30 0 30
  3 Bosna i Hercegovina 6 3 9
  4 Bugarska 10 1 11
  5 Crna Gora 4 0 4
  6 Francuska 6 0 6
  7 Gruzija 27 0 27
  8 Grčka 9 0 9
  9 Hrvatska 20 13 33
  10 Italija 4 5 9
  11 Latvija 5 0 5
  12 Litva 4 0 4
  13 Luksemburg 3 2 5
  14 Makedonija 1 2 3
  15 Mađarska 73 10 83
  16 Moldavija 4 0 4
  17 Njemačka 0 1 1
  18 Norveška 6 1 7
  19 Poljska 33 24 57
  20 Rumunjska 44 0 44
  21 Slovačka 11 9 20
  22 Slovenija 3 2 5
  23 Srbija 17 2 19
  24 Ukrajina 22 0 22
  25 Velika Britanija 9 0 9
  26 Češka 17 7 24
  27 Švedska 12 0 12
  28 Švicarska 8 4 12
  415 97 512