26 novih trenera sa diplomom HOA-e!

14.11.2010 - 19:32
5. - 14.11.2010 Vinkovci, Hrvatska Olimpijska Akademija

Prijem trenera HOA-e kod gradonačelnika

13.11.2010 - 11:02
Petak 12.11.2010 - Vinkovci

I. Hrvatska Judo Liga

07.11.2010 - 21:27
6. studenog 2010 - Pula

Hrvatska Olimpijska Akademija - Vinkovci

06.11.2010 - 21:37
05. - 14. studenog

Olimpijska solidarnost MOO-a

04.11.2010 - 13:12
Tomislav Marijanović na potpisivanju projekta Olimpijska solidarnost MOO-a