• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Austrija 20 18 38
  2 Belgija 5 0 5
  3 Bosna i Hercegovina 11 9 20
  4 Cipar 3 0 3
  5 Crna Gora 6 3 9
  6 Danska 4 0 4
  7 Francuska 35 0 35
  8 Gruzija 16 0 16
  9 Grčka 20 0 20
  10 Hrvatska 29 19 48
  11 Italija 30 11 41
  12 Izrael 78 0 78
  13 Kanada 9 0 9
  14 Kosovo 4 0 4
  15 Latvija 9 0 9
  16 Litva 2 0 2
  17 Makedonija 1 0 1
  18 Mađarska 19 6 25
  19 Nizozemska 24 2 26
  20 Njemačka 0 1 1
  21 Poljska 10 5 15
  22 Rumunjska 32 3 35
  23 Slovačka 9 5 14
  24 Slovenija 17 17 34
  25 Srbija 19 8 27
  26 Turska 63 1 64
  27 Ukrajina 3 0 3
  28 Velika Britanija 35 0 35
  29 Češka 21 8 29
  30 Španjolska 4 0 4
  31 Švedska 10 0 10
  32 Švicarska 8 2 10
  556 118 674